PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP

znalec ľudskej duše

Vyznajte sa v ľuďoch okolo seba. A vyznajte sa aj v sebe samom. Spoznajte svoje silné stránky, nebojte sa tých slabých. Objavím vaše možnosti. Zveľaďujte seba, svoje vzťahy, svoj pracovný tím.

Poviem vám aj to, čo vám iní povedať nevedia... a budete stále v predstihu!

0
+
fanúšikov
0
rokov
skúseností
0
+
poradenských hodín

MOJA VÍZIA

Pomáham ľuďom, manažérom i podnikateľom, ktorí hľadajú odpovede a chcú profesionálnu podporu vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

Ponúkam ľudskosť, odbornosť, bohaté skúsenosti a schopnosť vidieť až do jadra osobnosti. Diskrétnosť je samozrejmosťou. Nie som tu pre tých, ktorí hľadajú iba "rýchlokvasených" pseudoodborníkov.

MYŠLIENKY A VÝROKY

  • 1
    "To, ako sa človek navonok prejavuje, čo hrá, nemusí vystihovať to, aký je vo svojom vnútri, kým v skutočnosti je." - ĽĎ -
  • 2
    "Aj dospelý sa niekedy musí znova narodiť, aby získal prístup k svojim jedinečným darom, ktoré si priniesol na tento svet a ktoré mu majú pomáhať v hľadaní a napĺňaní svojho poslania a zmyslu." - ĽĎ -
  • 3
    "Niektorí striedajú toľko masiek počas svojho života, že už ani sami nevedia, čo je skutočným jadrom ich osobnosti. Vo firmách je tak pri práci s ľuďmi ilúzia bežnou praxou." - ĽĎ -

MOJE SLUŽBY PRE VÁS

Som expert v oblasti psychológie, profesionálny personálny poradca, konzultant pri formovaní tímov a osobnosti, znalec ľudskej duše, autor a fotograf. 

Poznávaniu jadra osobnosti človeka, poradenstvu a publikačným aktivitám sa venujem už 20 rokov. 

PERSONÁLNY MANAŽMENT

Poskytnem vám podporu a pomoc pri riešení strategických, personálnych a komunikačných záležitostí vo firme. V podmienkach štandardných i krízových. 

Individuálne VIP konzultácie. Hĺbková analýza tímu a jeho formovanie. Personálna analýza osôb s vypracovaním originálneho profilu silných a slabých stránok v jadre ich osobnosti. Poradenstvo pri výbere osôb. Unikátne know-how, profesionálny prístup, maximálna diskrétnosť.

eKNIHY PRE VÁS

Najrýchlejší spôsob myšlienkovej konzultácie so mnou. V mojich knihách sú odpovede na otázky, ktoré vás ťažia najviac. Overené, jednoduché a veľmi účinné riešenia.

Vyberajte si zodpovedne, lebo vaše sebavzdelávanie mení spôsob, ako sa pozeráte na svet. eKnihy odo mňa môžete získať iba na tejto stránke. 

Chcem eKnihy za akciovú cenu

CESTA K ZDRAVEJ DUŠI

110 tajomstiev psychohygieny v originálnych otázkach a odpovediach

Ako žiť spokojnejšie, radostnejšie a zdravšie – aj o tom je táto elektronická kniha. Stane sa Vašim sprievodcom pri poznávaní vlastnej duše a budovaní zdravého životného štýlu.

eKniha je písaná odborníkom veľmi prehľadne a zrozumiteľne. Dozviete sa v nej viac o láske, priateľstve, duševnom i telesnom zdraví a iných tajomstvách z pohľadu psychohygieny.

KTO ROZUMIE SÁM SEBE,

lepšie rozumie aj druhým

Každý strom prináša také ovocie, pre aké bol stvorený. Ale aby ho naozaj priniesol, je potrebné sa o strom pravidelne starať. 

Budem ti sprievodcom pri poznávaní toho, kým si a kde sú tvoje hranice, aby si bol vnútorne krásnym a nezávislým človekom. 

Ukážem ti, že nie je jedno, kto ti po boku stojí a s kým sa často stretávaš. Lebo keby si aj zdravým jablkom bol, pri hnilom začneš zahnívať aj ty.

FOTOGRAFIA AKO PORTRÉT VÁŠHO JA

Spojil som umenie psychológie a fotografie do jedného celku. Vnímam energiu a jadro osobnosti fotografovaného človeka. Aj na portrétoch tak zachytávam autentickú osobnosť bez nasadených masiek. Váš portrét bude okúzľujúci. Reportáž jedinečná.

"Maľujem svetlom, formujem slovom, poznávam dušou. Prihováram sa ľuďom a do ich duše píšem svetlom i slovom poznania."

"Mojim poslaním je pomáhať ľuďom,
aby boli sami sebou a žili šťastný život"

Špecializujem sa na poznanie jadra osobnosti človeka, preto môžem skutočne porozumieť vášmu Ja i potrebám vašej duše. 

Pri konzultáciách vždy odporúčam mojim klientom to, čo im môže naozaj pomôcť a nie iba to, čo chcú počuť.  

Každý človek je pre mňa jedinečný. To, čo v ňom vnímam na základe svojich analytických schopností, ale aj so zapojením šiesteho zmyslu, mi pomáha správne pomenovať psychológia a ďalej formovať pedagogika, ktoré som vyštudoval.

Moje schopnosti a nadobudnuté vzdelanie preveril čas a klienti v publikačnej, poradenskej, akademickej i podnikateľskej praxi.

VIAC INFO A REFERENCIE >>