ACTION & HEALTH

Služby, ktoré poskytuje agentúra PSYCHOTREND, ktorej garantom, riaditeľom a realizátorom služieb je Ľuboš Ďurdiak, sú skutočne jedinečného charakteru. Triezvosť zážitku a vplyv zo stretnutia je mimoriadne presvedčivý vďaka veľmi presnej charakteristike koučovanej osoby. Vzhľadom na možnosť osobne využiť služby doktora Ďurdiaka som presvedčený, že osoh plynie predovšetkým pre tie osoby, ktoré sú ochotné vzdať sa vždy prítomného ega a sú otvorené si vypočuť svoje silné i slabé stránky osobnosti a na tom základe začať pracovať na sebe ďalej v najslabších oblastiach. Charakteristika je natoľko presná, že je to až zarážajúce.

Veľmi zaujímavé sú aj diskusie o akýchkoľvek sociálnych problémoch, vrátane osobného života, v ktorých sa ocitne každý človek. Doktor má mimoriadne citlivú schopnosť preniknúť do jadra problému a trefne posúdiť nielen prítomnú, ale na základe špecificky vedeného rozhovoru aj neprítomnú osobu. Som presvedčený, že počas konzultácií je efekt získania dôležitých a hlavne objektívnych informácií pre ďalšie rozhodovanie zaručený. Toto je kľúčový a začiatočný bod, od ktorého sa môže každý jednotlivec odraziť vo svojom osobnostnom raste ďalej a skôr, ale predovšetkým tým správnym smerom. Skutočne Vám v tejto agentúre povedia aj to, čo iní len sotva.

PaedDr. Vladimír Zlatoš, PhD.
konateľ a spolumajiteľ spoločnosti ACTION&HEALTH, s.r.o.
http://www.vladozlatos.com/