Advokátska kancelária

Pokiaľ ide o poskytnutie personálnych služieb prostredníctvom agentúry PSYCHOTREND, som maximálne spokojná. Význam činnosti agentúry je najmä v tom, že zamestnanec vybraný Dr.Ďurdiakom je pedant, samostatne fungujúci pracovník, nápaditý, rozmýšľajúci nad tým, čo robí. Je to človek, ktorému nie je potrebne vysvetľovať dopodrobna, čo sa od neho očakáva, ale svojou flexibilitou a inteligenciou chápe a samostatnou činnosťou vždy splní očakávania. V prípade chýb vie, ako sa ich do budúcna vyvarovať a uvedomuje si ich možné dôsledky. Vo vybranej osobe mam 100% istotu po stránke pracovitosti aj odbornosti. Je komunikatívna, flexibilná, ale hlavne tak, ako bolo v jej ohodnotení písané o jej vlastnostiach, aj to tak v praxi vychádza. Navyše, viem, že aj pochvala robí svoje a u nej vidím, že napreduje, lebo si to cení...

Poskytnuté služby sú zaujímavé a originálne v tom, že na základe vypracovaného profilu osobnosti vybraného zamestnanca sa viem vyvarovať istých vecí a viem, čo môžem očakávať. Motto "Povieme vám aj to, čo vám iní povedať nevedia... a budete stále v predstihu!" vystihuje, čo agentúra ponúka. Ale hlavne istotu, že človek, ktorý je v rámci personálneho poradenstva vybraný, bude spoľahlivým, múdrym a pracovitým zamestnancom.

Služby určite odporúčam vyskúšať a to pre odbornosť, spoľahlivosť, ale najmä pre istotu vo výbere tých správnych zamestnancov. Pre zamestnávateľa je veľká devíza do budúcna, keď nemusí strácať pol roka práce so zamestnancom, ktorý aj tak nebude osožný a ja ako zamestnávateľ by som musela vynaložiť opäť energiu na hľadanie nového zamestnanca. V mojom konkrétnom prípade si veľmi cením, že zamestnanec vybraný agentúrou pochopil hneď na prvom sedení, o čom ta práca bude a je, keďže v kancelárii sa zdržiavam len sporadicky a kontrola resp. rady a konzultácie sa dejú mailom, a telefonicky...

JUDr. Petra Lukáčová
advokát
Advokátska kancelária Nitra