Auctio, s.r.o.

Poradenstvo agentúry Psychotrend sme v našej spoločnosti využili pri výbere zamestnanca. Výsledkom výberového procesu a personálnej analýzy boli zaujímavé a originálne posudky osobnosti jednotlivých kandidátov podľa ich povahových a charakterových vlastností. Už aj s odstupom času môžeme konštatovať, že výsledky tejto personálnej analýzy do značnej miery zodpovedajú skutočnosti.

Takýto prístup v personálnom poradenstve nám pomohol, pretože nám uľahčil rozhodovanie sa medzi jednotlivými uchádzačmi o obsadzovanú pozíciu. Poradenské služby Dr.Ďurdiaka určite odporúčame každému, kto zvažuje vo svojej spoločnosti využitie služieb takéhoto charakteru.

JUDr. Juraj Tibenský
konateľ spoločnosti auctio, s.r.o.
www.auctio.sk