Benevita s.r.o.

Vystihnutie skutočných osobnostných čŕt a jedinečnej duševnej energie fotografovanej osoby

Vkus a pohľad človeka na rôzne veci sú naozaj individuálne. Platí to aj o fotografii. Mám rada perfektnú prácu. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému. Ak využijete rady PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP a bude Vás aj fotografovať, budete so sebou spokojný, pretože na fotografii budete presne Vy a nikto iný. Podporí to Vaše sebapoznanie i sebadôveru. A ak by ste sa aj stavali do pozície, ktorá Vám nepatrí, neoklamete ho. Na fotografii uvidíte Vašu autentickú osobnosť.

Páčilo sa mi, že počas fotografovania rozhovorom "vytiahol" zo mňa tie emócie, ktoré videl, že ma skutočne charakterizujú. Vo výsledných fotografiách je tak cítiť nielen autentické emócie, ale aj zaujímavé psychologické pozadie. Nie sú to iba ateliérové fotografie vybrané zo stoviek sekvencií, ktoré môžu byť pri každom profíkovi dobré; lebo málokedy väčšina bežných fotiek psychologicky charakterizuje aj dotyčnú osobu.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Nie je to iba fotografia herečky, ktorá na požiadanie dokáže ukázať radosť, hnev, vášeň, či smútok, pričom to, akým je skutočným človekom, by zostalo nezachytené.

MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.
www.benevita.sk