CCA

Naša spoločnosť využila služby agentúry PSYCHOTREND pri výberovom konaní na obsadenie novej pozície, nového zamestnanca. Výberové konanie za pomoci Dr. Ľuboša Ďurdiaka, bolo vysoko profesionálne, dokázal navodiť atmosféru, kde záujemci sa mohli prejaviť vo svojej prirodzenosti a poskytol nám presné charakteristiky uchádzačov, kde následný výber bol jednoznačný.

Môžem potvrdiť, že po niekoľkoročných skúsenostiach pri výberových konaniach, som mal na niektorých uchádzačov zo začiatku trochu iný pohľad, ale nakoniec som musel uznať, že stanovené charakteristiky uchádzačov Dr. Ďurdiakom boli presné a výstižné. Preto heslo agentúry Psychotrend: "Povieme Vám aj to, čo Vám iní povedať nevedia... a budete stále v predstihu!" je nielen reklama, ale aj skutočnosť.

Služby Dr. Ďurdiaka môžem jednoznačne odporučiť pri výberových konaniach ako väčších, tak aj menších firiem a rovnako môžem odporučiť jeho poradenstvo v oblasti koučingu, ktoré som mal tiež možnosť osobne vyskúšať.

Ing. Vladimír Macko
riaditeľ spoločnosti CCA, s.r.o.
Dante Caffe, Caffe Nobeli
www.dantecaffe.sk