Doprastav, a.s.

Stretnutia s pánom Ľubošom Ďurdiakom sú jedinečnou príležitosťou ako lepšie spoznať vlastný potenciál a dozvedieť sa ako ho efektívne využívať.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Zároveň sú úžasným zdrojom energie a prostriedkom nastavenia vnútornej rovnováhy.

Je to veľmi efektívny a účinný spôsob práce na sebe samom, čo prenáša efekty do osobného ako aj pracovného života. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.

Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady
Doprastav, a.s.