Poradňa online

Referencie | E-poradňa doktora Ďurdiaka

Poradenský prístup prostredníctvom E-poradne Dr. Ľuboša Ďurdiaka vnímam ako excelentný. Nemusel som nikam z domu chodiť a aj napriek tomu mi presne opísal moje silné a slabé stránky. Oceňujem najmä rýchlosť, komplexnosť a hlavne to, že tento štýl práce nie je iba niečo naučené, ako to v praxi robí veľa koučov osobnostného rozvoja.

Zo svojej skúsenosti na 100% viem, že na tomto mieste mi bolo povedané naozaj to, čo mi iní doteraz povedať nevedeli! A pritom nič nezveličujem, len preto, aby som lichotil. Malo by byť viac takýchto psychológov a psychoterapeutov, aj keď viem, že nie kazdý má také originálne danosti. Väčšina z nich len sedí, povie iba pár slov a nechávajú si za to platiť.

E-poradňu Dr. Ďurdiaka odporúčam, lebo vie poukázať na tie stránky osobnosti, ktoré v sebe človek potláča alebo jednoducho o nich ani vôbec nevie. Hneď prvý deň po obdržaní posudku s hĺbkovou analýzou mojej osobnosti i mojej životnej situácie som navrhnuté rady začal aplikovať. Som nadšený, lebo vidím hneď zmeny v mojom živote.

Klobúk dolu pred doktorom Ďurdiakom a z mojej strany mu patrí jedno veľké ĎAKUJEM!

Roman Gašparík
klient E-poradne Dr. Ďurdiaka

 


 

Zaujali ma personálno poradenské služby, ktoré ponúka agentúra PSYCHOTREND a požiadal som Dr. Ľuboša Ďurdiaka o vypracovanie analýzy mojej osobnosti i mojej životnej situácie prostredníctvom E-poradne. Analýzu podobného charakteru som si predtým nedal vypracovať, takže ju nemám s čím porovnať, čo do rozsahu a kvality. Avšak, na druhej strane, po jej mnohonásobnom čítaní sa mi pootvorili oči a získal som inšpiráciu, riešením ktorých otázok by som sa mal začať zaoberať.

Závery doktora Ďurdiaka sú presné a trefné a do veľkej miery odzrkadľujú moju osobu. Oceňujem formu a rozsah a takisto záverečné zhrnutie spolu s koučovacími otázkami. Celkovo som viac ako spokojný a ďakujem za jeho profesionálny prístup.

Rád by som pokračoval v ďalšej spolupráci a verím, že postupne nájdem odpovede na otázky najmä v oblasti sebavýchovy a kariérneho napredovania.

Marián Pavelka /Holandsko/
klient E-poradne Dr. Ďurdiaka