R.I.C.

Doposiaľ som nikdy nevyužívala služby personálnych poradcov, ani služby podobného charakteru. Nedávno sa mi takáto možnosť naskytla a pri menšom váhaní som ju nakoniec využila. Navštívila som p. doktora Ďurdiaka. Pred stretnutím som mala menšie obavy z toho dôvodu, že som nevedela, čo bude cieľom nášho stretnutia. Pre p. doktora Ďurdiaka to však problém nebol, hneď zistil, čo je "kameňom úrazu" a na čo sa máme zamerať. Zo stretnutia som mala veľmi príjemný dojem.

Za krátky čas som sa dozvedela o sebe niečo viac, veci ktoré som na sebe doteraz nepozorovala. Hodnotenie bolo na moje prekvapenie až veľmi výstižné. Služby agentúry Psychotrend môžem odporúčať naozaj každému, nie len tým, ktorí potrebujú rady a riešenia, ale naopak, aj tým, ktorí pomoc nepotrebujú. Môj názor je, čím skôr, tým lepšie, pretože rady, ktoré na stretnutí získate, môžete využívať po celý zvyšok svojho života. Zatiaľ som absolvovala len jedno stretnutie, ale už dnes sa teším na to ďaľšie.