SCHRACK SECONET Sicherheits - & Kommunikationssysteme AG

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné.

Po absolvovaní poradensko - koučovacieho stretnutia vedeného pánom Ďurdiakom som si uvedomil, že kvalita a hĺbka záberu nemusí byť nevyhnutne v priamej úmere k času strávenému v tomto procese. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.

Agentúru Psychotrend môžem odporučiť všetkým riadiacim pracovníkom, ktorí chcú v krátkom čase zvýšiť motiváciu a výkonnosť svojho personálu.

Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SR
SCHRACK SECONET Sicherheits - & Kommunikationssysteme AG
www.schrack-seconet.com/sk/